Документи

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

Ліцензія на брокерську дiяльнiсть

Аудит ТОВ БГ СЕК’ЮРТІЗ 2014

Cвідотство ФУ

БАЛАНС 31.12.14

Свідотство про реєстрацію

Виписка БГ

Статистика 2013


2019 рік:

Фінансова звітність 2019 (Розміщено 29 травня 2020 року)

Аудиторський висновок 2019 (Розміщено 29 травня 2020 року)

Примітки до фінансової звітності за 2019 (Розміщено 29 травня 2020 року)


2018 рік:

Аудиторський висновок за 2018 рік (Розміщено 30 квітня 2019 року)

Баланс за 2018 рік (Розміщено 30 квітня 2019 року)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (Розміщено 30 квітня 2019 року)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Розміщено 30 квітня 2019 року)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (Розміщено 30 квітня 2019 року)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (Розміщено 30 квітня 2019 року)


2017 рік:

Аудиторський висновок за 2017 рік (розмiщено 16 квiтня 2018 р.)

Баланс за 2017 рік (розмiщено 16 квiтня 2018 р.)

Звіт про власний капітал за 2017 рік (розмiщено 16 квiтня 2018 р.)

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (розмiщено 16 квiтня 2018 р.)

Звіт про фінансові результати за 2017 рік (розмiщено 16 квiтня 2018 р.)

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (розмiщено 16 квiтня 2018 р.)


 

2016 рiк:

Фiнансовий звiт за 2016 рiк (розмiщено 14 квiтня 2017 р.)

Примiтки до фiнансового звiту за 2016 рiк (розмiщено 14 квiтня 2017 р.)

Аудиторський висновок за 2016 рiк (розмiщено 14 квiтня 2017 р.)


2015 рiк:

Аудиторський висновок за 2015 рiк

Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк

Примiтки до фiн. звiтностi за 2015 рiк